0
Odzyskanych wierzytelności
0
Wywiadów gospodarczych
0
Wysłanych wezwań do zapłaty
0
Skutecznych czynności komorniczych